1. Đổi hàng

Trong vòng 7 ngày, kể từ ngày sản phẩm được vận chuyển cho khách hàng, nếu sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, khách hàng sẽ được đổi hàng mới 1:1.

2. Trả hàng

Trong trường hợp hàng hoá, giá cả không đúng như công ty đưa ra trên website, khách hàng có quyền trả lại hàng cho công ty. Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hoá đơn và vận chuyển cho khách hàng.